Takstblad

JSGs Takstblad for 2019 & 2020

vedtaget på generalforsamlingen, 30. april 2019​

Kontingent

2019

2020

JSG Medlemskab

200

200

Snerydning

100

100

Vejvedligeholdelse

600

600