Velkommen til

Jersie Strands Grundejerforenings hjemmeside

Jersie Strands Grundejerforening (JSG) byder velkommen til kommunens smukkeste område med dejlig badestrand med badebro, lagunen med det unikke plante- og dyreliv, der er fredet af EU og hører under Natura 2000, Jersie Strandpark med mulighed for afslapning, boldspil m.m., et område med stier til sikre cykelveje samt mange muligheder for dejlige gåture i både by – og naturområder.

Foreningen afgrænses mellem Østre- og Vestre Grænsevej i nord, mod syd af Birkelyngen og Lærkevænget og mod vest hovedsageligt af Taastrup Landevej dog også med parceller i Valmuevangen.

Der er p.t. 747 medlemmer. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned, hvor aktuelle sager behandles, og hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Bestyrelsen består af fem personer, der varetager opgaver i forbindelse med veje, snerydning, strandrensning samt aktuelle opgaver med kontakt til kommunen om f.eks. kystsikring. lokalplaner og andre generelle forhold i området. Når bestyrelsen har afholdt møde, lægges mødereferatet på foreningens hjemmeside til orientering for medlemmerne.

På hjemmesiden er der informationer og henvisninger om vejvedligeholdelse, snerydning, regnskaber for JSG og referater fra generalforsamling med mere. Desuden vil bestyrelsen gøre særligt opmærksom på orienteringen om forholdsregler til beskyttelse af veje og natur ved nybyggeri og ombygningsaktiviteter. 

JSG ejer to strandgrunde, hvor der er offentligt adgang. Den ene ligger for enden af Strandtoften ud mod lagunen, og den anden er placeret for enden af Jersie Kystvej også med udsigt ud over laguneområdet.

Vi vil ønske jer en rigtig god hjemmebase her i vores område, og vi håber, at I vil falde godt til.

Venlig hilsen fra bestyrelsen