Takstblad

JSGs Takstblad for 2020 & 2021

Kontingent

2020

2021

JSG Medlemskab

200

275

Snerydning

100

100

Vejvedligeholdelse

600

0