Generelt

Græsklipning, brændesavning, flishugning m.m.

Vi opfordrer medlemmerne til at undlade brug af motorredskaber og anden støjende adfærd lørdage efter kl. 14.00 og søndage før kl. 10.00 og efter kl. 12.00.

Beskæring langs veje og stier

Vi opfordrer til at klippe buske og træer langs veje og stier. Bestyrelsen beder medlemmerne om at beskære bevoksningen i følge reglerne, så veje og stier bliver frie for bevoksning. Dels ser det pænest ud, dels er mange af vore veje og stier i forvejen smalle, så de ikke er nemme at færdes på, hvis der ikke er beskåret, (Se nedenstående). 

Opmærksomheden henledes på, at der flere steder er opsat parklamper 1 meter ude på vejen. Det er sket for at give lamperne mulighed for at Iyse på langs af vejen, og denne meter skal derfor fortsat holdes fri for bevoksning. 

Vi skal også gøre opmærksom på, at vejene skal forblive veje, og ikke må inddrages til haveanlæg eller parkeringspladser ved at lægge sten eller opsætte pæle for at forhindre kørsel i rabatte. Det gælder også bænke, blomsterkasser, affaldsstativer, cykelstativer samt træer og buske. Alle vil have forståelse for en midlertidig snor til at beskytte ny sået græs, men som hoveoregel er rabatten en del af vejen, og skal kunne bruges til at vige for en modkørende, så permanente forhindringer må ikke opsættes.

Parkering

Vi opfordrer medlemmerne til at parkere egne biler inde på egen grund. Mange af vore veje er smalle, og det er hverken pænt eller praktisk at have biler parkeret på vejen. Der er en forøget risiko for uheld, hvis
fodgængere og biler samtidig skal passere en parkeret bil, ligesom det giver unødig slidtage i den modsatte rabat, hvis der er tale om en vej med græsrabatter. Gæsteparkering på vejene kan ikke undgås, men det bliver der jo bedre mulighed for, hvis der ikke også skal være plads til vore egne biler. Det er ikke tilladt at parkere lastbiler og påhængs- og campingvogne på vejene, de må kun parkeres på særlige pladser .

Plankeværker og havemure

Vi henstiller til medlemmerne, at de i videst muligt omfang undgår at opsætte plankeværker og havemure. I fald man alligevel ønsker at opsætte plankeværk eller havemur bør det ske mindst 30 cm inde på egen grund, og der bør plantes grønt foran. Hensigten er at søge at forbedre og bevare vores områdes grønne sommerhuspræg. Det kan godt i visse situationer være praktisk med et plankeværk, men det bliver aldrig kønt. Mange af vore veje er smalle, og der er visse steder at det føles nærmest som at bevæge sig i en slugt, når der er plankeværk på begge sider.