Ejendomsmægler information

Jersie Strands Grundejerforening

Information til ejendomsmæglere

Til ejendomsmæglere med ejendomme til salg indenfor foreningens område.

Forespørgsler om medlemskab af JSG

Henvendelse kan ske til foreningens kasserer – se information om kontakt under bestyrelse.

Oplysninger kan indhentes digitalt om:

 • vejenes medlemskab af JSG
 • om vejene er tilmeldt snerydningsordningen
 • om vejene er tilmeldt vejvedligeholdelse

Information

 • Der er ingen gæld i Jersie Strands Grundejerforening
 • Der opkræves ikke gebyr for registrering af ejerskifte.
 • Foreningens vedtægter, regnskab samt referat fra generalforsamling kan ses på foreningens
  hjemmeside www.jersie.org
 • Kontingent til JSG opkræves for kalenderåret.
  Efter aftale er det Solrød Vandværk, der opkræver den årlige betaling til medlemskab af JSG
  sammen med vandregningen d. 1.maj. Hvis der stilles forespørgsel om betaling inden denne dato,
  vil det kun kunne oplyses, om medlemmet har betalt sidste års kontingent.

Vedrørende nybyggeri eller ombygning af eksisterende hus.

Nye grundejere starter ofte ombygning af hus, ligesom der også sker nedrivning af eksisterende huse med
efterfølgende nybyggeri.

JSG gør opmærksom på, at grundejere ved ny – og ombygning bør sikre en nødvendig beskyttelse af de
anvendte veje til byggekørsel samt af vejenes rabatter. Såfremt der opstår skader på veje inklusiv rabatter,
lamper, skilte m.m., så vil den pågældende grundejer skulle dække udgiften til genopretning af det
ødelagte. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for bygherren at få beskrevet i kontrakten med
byggefirmaet, at entreprenøren har et ansvar for eventuel ødelæggelse af veje, rabatter, skilte og lignende.

JSG vil opfordre ejendomsmæglerne til at orientere om dette ved salg af hus.

 

 

Med venlig hilsen

fra bestyrelsen i JSG, Juli 2019