Vejlag

Nu har ca. 90 % af alle grundejere en kontaktperson fra eget vejområde. Det er vi meget tilfredse med i bestyrelsen. Endvidere er kontaktpersonerne opfordret til at etablere en mailliste over medlemmerne på deres vej, hvilket betyder at det bliver nemmere og hurtigere at kommunikere gensidigt med hinanden. Vi vil derfor opfordre alle medlemmerne til støtte op om denne modernisering af kommunikationsformen sammen med kontaktpersonerne.

Såfremt du ser der mangler en kontaktperson for netop din vej (se undersiden), så venligst vær med til at få en sådan etableret, og skulle der være en kontaktperson på din vej allerede, så venligst send en mail til personen. Det kan være at han/hun netop mangler din mail.